Mroži
fbprimazmrzlina.cz

LETNÍ SOUTĚŽ O TAŠKY PLNÉ ZMRZLIN
Básničky s Mrožem

Letní soutěž 2016 skončila. Těšíme se na Vás opět v květnu 2017.
Prohlédněte si vítězné básničky jednotlivých kol a šťastné výherce letních cen.

1. cena

Taška plná Prima zmrzlin + letní vybavení na pláž

2. a 3. cena

Letní sada na pláž od společnosti Prima zmrzlina

kornouty

  Výherci prvního kola

  Klíčová slova prvního kola:  DALŠÍ VYBRANÉ BÁSNIČKY

  Pozastaveno

  Kalendář nám napovídá,
  že se léto připomíná,
  počasí si s námi hraje,
  i zmrzlina v tom vedru taje.
  Cuc na kládě kubu dáme,
  moc si na něm pochutnáme,
  potom si jdem zaskotačit,
  malá svačina nám bude stačit,
  cukr,mléko,maliny dáme,
  koktejl z toho umícháme.
  A teď zase hurá zpátky,
  ještě školu,žádné hrátky,
  na prázdniny těšíme se velice,
  rozjedem se na hory,moře,vesnice.
  Ani procházky po lese nás nezničí,
  láká nás krásná vůně jehličí,
  a pak se honem na koupání běží,
  ať jsme druhý den zase svěží.

  Natálie J. - Mníšek pod Brdy

  V rámci herního portálu se hraje o nejlepší letní básničky.

  1. Herní portál bude spuštěn v období od 1. května 2016 do 31. srpna 2016. V období od 1. Května 2016 do ukončení budou účastníci moci soutěžit o letní Prima ceny (1. cena - chladící taška plná Prima zmrzlin + letní Prima plážový set, 2.-3. cena – letní Prima plážový set))
  2. V soutěži Mrožovy básničky mohou účastníci zasílat své soutěžní básničky sestavené s použitím šesti zadaných slov. Zaslané básničky budou v rámci daného kola zahrnuty do soutěže, pokud v ní budou obsažena všechna zadaná slova a její délka nepřesáhne 550 znaků. V rámci každého kola bude porotou zvolen jeden hlavní vítěz a dva další výherci, kteří obdrží výhru.
  3. Soutěžní kolo trvá vždy dva týdny, v následujícím týdnu jsou vyhlášeni výherci.
  4. Soutěžní příspěvky, které budou svojí povahou či obsahem nevhodné, nebudou evidovány.
  5. Soutěžící musí být občané ČR či SR a musí disponovat platnou e-mailovou adresou, v případě nesoutěžících hráčů podmínka státní příslušnosti není.
  6. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu období spuštění herního webu.
  7. Organizátor si vyhrazuje právo nejen smazat nežádoucí obsah, ale i následně zrušit uživatelský účet k němu vázaný.
  8. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva kdykoliv ji bez náhrady zrušit.
  9. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jména výherců.
  10. Výherci soutěže budou vybráni odbornou porotou ze všech zaslaných soutěžních příspěvků daného kola.
  11. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zasílány na uvedený e-mail při registraci. Výzva na dodání údajů pro předání ceny bude výhercům zaslána dvakrát. Výhry budou předány na základě předávacího protokolu. V případě, že výherce nebude reagovat ani na druhou výzvu ohledně poskytnutí údajů do týdne po zaslání této výzvy, výhra tímto propadá ve prospěch provozovatele soutěže.
  12. Ceny jsou nepřenosné, není možné směnit je za peníze a jsou soudně nevymahatelné.
  13. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit ceny v případě potřeby cenami v adekvátní hodnotě.
  14. V případě sporu si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  15. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  16. V případě sporu si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  17. Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu a adresu pro zaslání případné výhry, zpracovávat pro další marketingové účely.
  18. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
  19. Organizátorem je obchodní společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., IČ 282 34 642, V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou.